Ar-Ge Yardımları

Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin Ar-Ge projeleri için faydalanabileceği yüksek hibe oranlarına sahip çok sayıda ulusal ve uluslararası fonlar bulunmaktadır. Şirketlerin kendi bünyesinde yapmakta olduğu veya başlamak istediği Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının maliyetlerini en aza indirerek, niteliğinize en uygun olacak şekilde destek ve teşvik programlarından faydalanabilmeniz için size hizmet vermeye hazırız.

 • Tecrübe
 • Kalite
 • Profesyonellik
 • Başarı Oranı

a. Tübitak

 1. TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) Programları
 • 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Politika Destek Programı
 • 1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı
 • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 • 1515 – Öncü Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • 1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 • 1602 – Patent Destek Programı
 1. ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Programları
 • 1000 – Üniversitelerin Ar-Ge Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • 1002 – Hızlı Destek Programı
 • 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1005 – Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı
 • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
 • 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
 • 2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı
 • 2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı
 • 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 3501 – Kariyer Geliştirme Programı

3. BTDB (Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı) Programları

 • 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı
 • 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
 • 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
 • BİDEB 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
 • BİDEB 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
 • BİDEB 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

b. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Teknogirişim Sermayesi Destek Programı
 • Teknoloji Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Destek Programı
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Kümelenme Destek Programı
 • Ar-Ge Merkezi Teşvik Programı
 • 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Ar-Ge Teşvikleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Altyapı,Üstyapı ve Diğer Harcalamarına Yönelik Destekler (Kalkınma Bakanlığı Ortaklı)
 • Sanayi Sitelerinin Altyapı Ve Üstyapı Harcamaları İçin Kredi Programı (Kalkınma Bakanlığı Ortaklı)
 • Kurulmakta Olan Organize Sanayi Bölgelerine Altyapı, Genel İdari Ve Diğer Harcamaları İçin
 • Destekler

c. Kalkınma Ajansları

 • Proje Teklif Çağrısı
 • Doğrudan Finansman Desteği
 • Güdümlü Proje Desteği
 • Faiz ve Faizsiz Kredi Desteği

d. KOSGEB

 • Kobi Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Ar-Ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • İş Birliği – Güç Birliği Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 • Genel Destek Programı

Neden biz?

Özgün Ar-Ge çalışmaları süresince yetkin çalışma kadromuz, 400’den fazla proje referansımız ve 16 yılı aşan bir süreye dayanan mühendislik tecrübemiz ile proje çalışmalarınızın her aşamasında destek vermek amacıyla “proje süreç danışmanlığı” görevini üstlenmekteyiz.