Avrupa Birliği Destekleri

  • Eureka
  • Horizon 2020
  • Era-net
  • Eurostars
bmt_slider4

  • Horizon 2020

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır.Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir.

  • Eureka

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

  • Era-net

ERA-NET programları programa katılan ülke fonlama kuruluşlarınca uzun süreli işbirliklerine

dayalı yürütülmektedir.

ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir.

Her bir ERA-NET programı genellikle bir ya da birkaç alana odaklıdır.

(Tekstil İmalat, Endüstriyel Biyoteknoloji, Ulaştırma, İleri malzeme Yeşil teknolojiler vb.).

  • Eurostars

KOBİ’lere Özel Destek Programı:

Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama

Neden biz?

Özgün Ar-Ge çalışmaları süresince yetkin çalışma kadromuz, 400’den fazla proje referansımız ve 16 yılı aşan bir süreye dayanan mühendislik tecrübemiz ile proje çalışmalarınızın her aşamasında destek vermek amacıyla “proje süreç danışmanlığı” görevini üstlenmekteyiz.