1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Politika Destek Programı
1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1515 – Öncü Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1602 – Patent Destek Programı