TÜBİTAK destek programları kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli kobi niteliğindeki şirketler TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Ekonomi Bakanlığı desteklerinden %75’den %100’e varan destek oranları ile yararlanabilmektedir.

Büyük ölçekli şirketler TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Ekonomi Bakanlığı desteklerinden %60’dan %100’e varan destek oranları ile yararlanabilmektedir.

Vergi borcu bulunan şirketler de TÜBİTAK destek programlarına başvurabildiği gibi alınacak desteğin vergi borcuna mahsup edilmesini de sağlayabilir.

Başvuru işlemi sırasında yarıda kalan ya da başvurusu yapılmış olan projelerde danışman firma değiştirebilmek mümkündür. Projeniz yürürken dahi danışman firmanızı değiştirebilirsiniz.

Tübitak destek programları kapsamında farklı faaliyet alanları ve destek kapsamlarına sahip birçok destek programı bulunmaktadır.

Destek kapsamına alınan giderler değişebildiği gibi başlıca şu şekildedir;

* Personel giderleri,

* Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)

* Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

* Malzeme ve sarf giderleri,

* Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

* Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

* Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil başvuru süreçleri ile ilgili giderler

Bize yazın, sizi arayalım

Lütfen firmanız ve sektörünüz hakkında kısaca bahsediniz. Konunun uzmanı danışman arkadaşımız sizinle irtibata geçsin.